top of page

למה חשוב לדעת מה אני מרגיש?

אבני הבניין לעבודה התפתחותית וטרנספורמטיבית בחיים - פוסט שני כאשר אני מסתכלת על עבודת ההתפתחות בחיי ובחיי המתאמנים והסביבה שלי, אני רואה...

bottom of page