top of page

האם אתם אנשים חופשיים?


אם החופש תלוי במשהו האם הוא חופש אמיתי?

להשקפתי, אם החופש שלי תלוי בתנאים מסויימים, משמע שאין לי חופש פנימי אמיתי. הוא חופש שתלוי בתנאים חיצוניים.

אם כדי להרגיש חופשי אני צריך לנסוע לחול, להתפטר מהעבודה, לסיים זוגיות או להרבות זוגיויות - כמה אני באמת אדם חופשי?


אז מהו חופש אמיתי אתם שואלים?

בעיני חופש אמיתי לא תלוי בדבר. הוא לא תלוי במה שיש לי או מה שאין לי.

אני יכולה לעבוד בשלוש עבודות ולהרגיש חופשיה

ואני יכולה לגור בבית פאר ועבודה מדהימה, להיות בזוגיות עם 3 ילדים ולהרגיש כלואה.

אני יכולה להיות בכלא ולהרגיש חופשיה

ואני יכולה להיות בחופשה ולהרגיש כלואה.

להרגיש חופשיה, כמו גם להרגיש כלואה, זו חוויה פנימית.

היא לא באמת תלויה בנסיבות חיצוניות.

היא לא באמת תלויה אם אני פה או בתאילנד כדי להרגיש חופש.


להרגיש חופשי לא תלוי בכמה שעות אני עובד ביום, כמה פנאי יש לי או אם אני על חוף הים.

להרגיש חופשי זו חוויה פנימית, חוויה גופנית ותודעתית, שכשאנחנו נמצאים בה - התנאים החיצוניים לא באמת משנים.

אני יכולה לעבוד ועדיין להרגיש חופשיה.

אני יכולה לעשות כל דבר ועדיין להרגיש חופשיה.


חוויית החופש קשורה לתפיסות שגדלנו עליהן, למציאות שאנו חווים פה בארץ.

היא קשורה ליכולת שלנו להיות מרוצים, לנוח, להרגע, לטפל בעצמנו, לדעת מה אנחנו רוצים ושיש ביכולתנו לייצר את זה.

חופש זו חוויה שלא עוסקת בחיצוני או בהימנעות.

היא עוסקת ביכולת שלך להרגיש חופשי בתוכך ללא קשר לנסיבות חיצוניות.


לכן אחת השאלות שאני תמיד שואלת את עצמי ואת מתאמניי היא - מאיזה מקום אני פועלת? האם אני פועלת מחופש או מהימנעות?

האם אני פועלת מתוך החופש שלי בעולם, או כי אני נמנעת מלחוש משהו, להרגיש או להיות עם משהו?

אני רואה לא פעם אנשים שמבלבלים בין חופש להימנעות וחושבים שהחופש שלהם נמצא במקום אחר בו לא ירגישו את מה שהם מרגישים כרגע.

אך אם הם יימנעו ממה שהם מרגישים כרגע, כמה הם באמת חופשיים?

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page