top of page

הכרות עם המכונה האנושית

מאחורי כל דבר שאנחנו עושים

כל פעולה, מחשבה, עשיה

יש איזה שהוא רגש, איזו שהיא חוויה שנמצאת שם ברקע

שמכתיבה לנו

שמנהלת אותנו

את המחשבות שלנו והפעולות שלנו.

וכל עוד אנחנו לא בקשר עם החלקים האלו בתוכנו, עם העולם הרגשי והתפיסות ששקופות לנו ומנהלות אותנו

אנחנו נמשיך לחיות במציאות בה קורים לנו דברים שאנחנו לא מבינים למה הם קורים

או שהחיים שלנו לא מלאים, מספקים וטובים כפי שהיינו רוצים שיהיו.

מאחורי כל דבר שלא עובד בחיינו

מסתתר לו איזה שהוא רגש

שרק רוצה מקום

שרק רוצה לעלות

כדי שהוא יוכל לפנות מקום לרגש אחר
פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page