top of page

על שיקום ערך עצמי

ילדים לומדים את הערך שלהם בעולם ומה הם שווים לפי הדרך שהוריהם והסביבה מתייחסים אליהם.

ילד שלא קיבל מספיק אהבה, שצעקו וכעסו עליו הרבה יגיע למסקנה שזה מה שהוא שווה. שמגיע לו שיצעקו עליו, שהוא לא בסדר, שלא מגיעה לו אהבה, שהוא לא ראוי לה.

ילד שלא כיבדו את רגשותיו ונתנו להם מקום, תוקף ולגיטימציה, ילמד לא לכבד את הרגשות שלו (ושל אחרים)

ילד שראו אותו, כיבדו את צרכיו ורגשותיו ונתנו מקום לכל חלקיו, לומד שהצרכים והרגשות שלו ראויים. שיש לו מקום בעולם. לכן גם בבגרותו יכבד את עצמו ואחרים באותה הדרך. כך הוא יראה את העולם.

אנחנו מפנימים את היחס של הסביבה והורינו כלפינו וכך לומדים להתייחס לעצמנו.


אחד ההבדלים הגדולים בין אדם שמעריך את עצמו וחושב שהוא שווה בעולם לבין אדם שלא, זו הדרך שהסביבה ראתה אותו והתייחסה כלפיו. זה לא הערך האמיתי שמבדיל. רק מה האדם חושב על עצמו, ומשם זה כמו כדור שלג שמתגלגל עם ההשלכות שלו.

אז מה אפשר לעשות אם אנחנו מזהים שהערך והשווי שלנו נמוך בעיני עצמנו? ניתן להטמיע תפיסות אחרות גם בבגרות. אנחנו יכולים ללמוד לראות את עצמנו ואת הילדים שהיינו בעיניים אחרות, טובות יותר, אוהבות. אנחנו יכולים היום בבגרותנו לתת מקום, תוקף ולגיטימציה לצרכים, רצונות ורגשות שלנו, הבוגרים והילדיים. אנחנו יכולים ללמוד להיות ההורים והסביבה הבטוחה של עצמנו גם בבגרותנו. ולאט לאט, כמו שלמדנו על עצמנו דבר אחד, נוכל ללמוד גם את הדבר ההפוך.פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page