top of page
1.png

דרך הקוגניציה (תפיסות עולם)

התודעה. התבוננות בדפוסי החשיבה ומערכת האמונות. דרך התבוננות והכרות עם הדפוסים והאמונות נוכל להבין מהיכן הם הגיעו, לייצר בהם שינוי ואף לאמץ תפיסות מיטיבות בחיינו.

1.png

דרך הגוף והנשימה

הגוף מתקשר איתנו כל הזמן באמצעות התחושות. על ידי תחושות הגוף ובעזרת הנשימה נכיר את ההקשרים שנוצרו בגוף במקומות בהם אנו מוגבלים בתודעתנו.
נלמד לפרק את אותם הקשרים, לשהות 
במקומות אלו ולייצר חוסן נפשי שיאפשר לנו להתמודד מול מה שעולה, במקום להגיב בצורות פוגעניות כלפי עצמנו וכלפי אחרים.

בכל מקום שאנו חווים תקיעות, פער, סבל או תסכול - כשאנחנו לא

מצליחים לייצר את מה שאנו רוצים - יש משהו שאנחנו לא 
רואים או מכירים על עצמנו.
הרי, במציאות אין סיבה שלא נצליח לייצר את מה שאנחנו רוצים.
בזרימה הטבעית של החיים אנחנו יכולים ליצור הכל.

במקומות שבהם אנו לא מצליחים יש תפיסה לא מודעת, רצון לא מודע, פחד עמוק, רגש או תחושה לא נעימה אחרת שאנחנו מחזיקים בהם בצורה לא מודעת, והם אלה שלא מאפשרים לנו ליצור את ההתפתחות שאנו מייחלים לה.

לכן, מסע ההתפתחות עוסק ברבדים השונים בתוכנו - התפיסות, התחושות, הרגשות, המחשבות והשפה שלנו.

לרוב, אנו מרגישים כאילו אנחנו מכירים את המחשבות והתפיסות שלנו מבלי לבדוק מהיכן הן הגיעו. אנחנו לא ערים להקשרים הקיימים בתוכנו - אך הם עדיין מנהלים אותנו ואת מערכות היחסים שלנו.

אנחנו לא מספיק בקשר עם התחושות והרגשות שלנו, והם הסיבה העיקרית לסבל ולכאב הפרטי שלנו. אנחנו נמנעים מהתמודדות עם חוויות ותחושות לא נעימות בצורה לא מודעת - דבר המייצר פערים, תסכולים וחוויית תקיעות בחיינו.

כאשר נכיר את הכוחות הלא מודעים שמנהלים אותנו  - השינוי יתרחש.

עד שלא תהפוך את הלא מודע למודע, הוא"
ימשיך לנהל אותך ואתה תקרא לו גורל" - קארל יונג

מסע ההתפתחות עובר דרך מספר מישורים

1.png

דרך המערכת הרגשית

הרגשות הם פרשנויות לאוסף של תחושות. זיהוי והכרה ברגשות יאפשר לפרק את ההקשרים התודעתיים והתחושתיים.
ההכרות עם המערכת הרגשית בעצמה מחוללת טרנספורמציה - מהתבוננות החוצה להסתכלות פנימה

1.png

דרך השפה בה אנו משתמשים

החיים מתקיימים דרך השפה.
כל אדם מתאר את עולמו בשפתו הפרטית והסובייקטיבית שהתפתחה במהלך חייו. השפה מתארת את ההקשרים בתודעתנו. היא מאפשרת הכרות מעמיקה עם עצמנו ועם המציאות כאן ועכשיו, תמיכה בעצמנו ובקשרים עם אחרים.

לשפה יש כוח עצום, כיוון שהגוף מגיב למילים.

הדרך טמונה בהקשבה

הקשבה למתחולל בגופנו – לתחושות הגוף, לרגשות, לתפיסות לנשימה

שיטות טיפול

אימון בשיטת סאטיה, טיפול בנוירופידבק וטיפול בריברסינג מתאימים לכל אדם המעוניין לייצר חופש בחייו, לצמצם פערים ולפתח שקט נפשי ורווחה אישית

shutterstock_1079951252_edited.jpg
bottom of page