top of page

על מחויבות וחופש

חופש תמיד היה אחד הדברים החשובים ביותר עבורי. חופש היה העובדה שבכל רגע נתון בחיי אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. שלעולם לא יהיה מצב שיש...

על אחריות אישית וצמיחה

אפשר לנשום את הרע ביותר כבר עברנו כבר שרדנו את התקופה שהיינו חסרי אונים וחסרי יכולת לווסת את רגשותינו ומצוקותינו הילדיים. היום אנחנו לא...

האם אתם אנשים חופשיים?

אם החופש תלוי במשהו האם הוא חופש אמיתי? להשקפתי, אם החופש שלי תלוי בתנאים מסויימים, משמע שאין לי חופש פנימי אמיתי. הוא חופש שתלוי בתנאים...

על אהבה עצמית

אבני הבניין לעבודה התפתחותית וטרנספורמטיבית בחיים - פוסט שביעי כאשר אני מסתכלת על עבודת ההתפתחות בחיי ובחיי המתאמנים והסביבה שלי, אני...

למה חשוב לדעת מה אני מרגיש?

אבני הבניין לעבודה התפתחותית וטרנספורמטיבית בחיים - פוסט שני כאשר אני מסתכלת על עבודת ההתפתחות בחיי ובחיי המתאמנים והסביבה שלי, אני רואה...

1
2
bottom of page